Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ се предвижда
при едновременно наличие на две условия – възраст и осигурителен стаж.
Към 2018 г. изискванията за стаж и възраст са:

Трета категория труд

 • 64 г. и 1 м.

  за мъжете

  61 г. и 2 м.

  за жените

  ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
 • 38 г. и 6 м.

  за мъжете

  35 г. и 6 м.

  за жените

  Осигурителен стаж
УСЛОВИЯ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ (чл. 68 ал. 1 и 2 от КСО)
Година на пенсиониранеЖениМъже
 ВъзрастСтажВъзрастСтаж
2016 г. 60 г. 10 м. 35 г. 2 м. 63 г. 10 м. 38 г. 2 м.
2017 г. 61 г. 35 г. 4 м. 64 г. 38 г. 4 м.
2018 г. 61 г. 2 м. 35 г. 6 м. 64 г. 1 м. 38 г. 6 м.
2019 г. 61 г. 4 м. 35 г. 8 м. 64 г. 2 м. 38 г. 8 м.
2020 г. 61 г. 6 м. 35 г. 10 м. 64 г. 3 м. 38 г. 10 м.
2021 г. 61 г. 8 м. 36 г. 64 г. 4 м. 39 г.
2022 г. 61 г. 10 м. 36 г.  2 м. 64 г. 5 м. 39 г. 2 м.
2023 г. 62 г. 36 г.  4 м. 64 г. 6 м. 39 г. 4 м.
2024 г. 62 г. 2 м. 36 г. 6 м. 64 г. 7 м. 39 г. 6 м.
2025 г. 62 г. 4 м. 36 г. 8 м. 64 г. 8 м. 39 г. 8 м.
2026 г. 62 г. 6 м. 36 г. 10 м. 64 г. 9 м. 39 г. 10 м.  
2027 г. 62 г. 8 м. 37 г.  64 г. 10 м.   40 г. 
2028 г. 62 г. 10 м. 64 г. 11 м.
2029 г. 63 г.  65 г.
2030 г. 63 г. 3 м.
2031 г. 63 г. 6 м.
2032 г. 63 г. 9 м.
2033 г. 64 г. 
2034 г. 64 г. 3 м.
2035 г. 64 г. 6 м.  
2036 г. 64 г. 9 м.
2037 г. 65 г. 

Лицата, които нямат необходимия осигурителен стаж и не могат да се пенсионират при условията за възраст и стаж по горе, се пенсионират през 2018 г. на 66 години и 2 месеца, при условие че имат поне 15 години осигурителен стаж.

От 1 януари 2017 г. изискването за навършена възраст на тези лица се увеличава с по 2 месеца за всяка следваща календарна година до навършване на 67 години.


Увеличение на пенсионната възраст

 Втора категория труд *

 • 58 г. и 2 м.

  за мъжете

  53 г. и 8 м.

  за жените

  ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
 • 15 г.

  за мъжете

  15 г.

  за жените

  Осигурителен стаж
 • 100

  за мъжете

  94

  за жените

  СБОР ОТ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ

Първа категория труд *

 • 53 г. и 2 м.

  за мъжете

  48 г. и 8 м.

  за жените

  ВЪЗРАСТ ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ
 • 10 г.

  за мъжете

  10 г.

  за жените

  Осигурителен стаж
 • 100

  за мъжете

  94

  за жените

  СБОР ОТ ОСИГУРИТЕЛЕН СТАЖ И ВЪЗРАСТ
Възраст за пенсиониране на лицата, работещи при Първа и Втора категория труд
Година на пенсиониранеВтора категория трудПърва категория труд
 ЖениМъжеЖениМъже
2015 г. 52 г. и 8 м. 57 г. и 8 м. 47 г. и 8 м. 52 г. и 8 м.
2016 г. 53 г. 57 г. и 10 м. 48 г. 52 г. и 10 м.
2017 г. 53 г. и и 4 м. 58 г. 48 г. и 4 м. 53 г.
2018 г. 53 г. и и 8 м. 58 г. и 2 м. 48 г. и 8 м. 53 г. и 2 м.
2019 г. 54 г. 58 г. и 4 м. 49 г. 53 г. и 4 м.
2020 г. 54 г. и 4 м. 58 г. и 6 м. 49 г. и 4 м. 53 г. и 6 м.
2021 г. 54 г. и и 8 м. 58 г. и 8 м. 49 г. и 8 м. 53 г. и 8 м.
2022 г. 55 г. 58 г. и 10 м. 50 г. 53 г. и 10 м.
2023 г. 55 г. и 4 м. 59 г. 50 г. и 4 м. 54 г.
2024 г. 55 г. и и 8 м. 59 г. и 2 м. 50 г. и 8 м. 54 г. и 2 м.
2025 г. 56 г. 59 г. и 4 м. 51 г. 39 г. 10 м.  
2026 г. 62 г. 8 м. 37 г.  64 г. 10 м.   40 г. 
2027 г. 62 г. 10 м. 64 г. 11 м.
2028 г. 63 г.  65 г.
2029 г. 63 г. 3 м.
2030 г. 63 г. 6 м.
2031 г. 63 г. 9 м.
2032 г. 64 г. 
2033 г. 64 г. 3 м.
2034 г. 64 г. 6 м.  
2035 г. 64 г. 9 м.
2036 г. 65 г. 
2037 г. 65 г. 

* Всички дейности от I-ва и II-ра категория труд са описани подробно в  Наредбата за категоризиране на труда   при пенсиониране (посл. изм. и доп., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ПЪРВА КАТЕГОРИЯ ТРУД, ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г., ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 2 МЕСЕЦА ЗА МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И ПО 4 МЕСЕЦА ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, ДО ДОСТИГАНЕ НА 55 ГОДИНИ.
ЗА ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ ПРИ УСЛОВИЯТА НА ВТОРА КАТЕГОРИЯ ТРУД, ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2015 Г. ВЪЗРАСТТА ЗА ПЕНСИОНИРАНЕ СЕ УВЕЛИЧАВА С ПО 2 МЕСЕЦА ЗА МЪЖЕТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА И ПО 4 МЕСЕЦА ЗА ЖЕНИТЕ ПРЕЗ ВСЯКА СЛЕДВАЩА КАЛЕНДАРНА ГОДИНА, ДО ДОСТИГАНЕ НА 60 ГОДИНИ.
Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 23.01.2018 г.