Разлика между държавната пенсия и тази от Универсален пенсионен фонд

Пенсионната система у нас дава възможност да си осигурите пенсионни доходи, заместващи в голяма степен доходите от активните ви години. Това се случва благодарение на комбинация от различни форми на осигуряване и принципи на управление, които се допълват и в съчетание обезпечават в много голяма степен дохода ви по време на пенсиониране. За да можете по-лесно да се ориентирате в това как работят Държавното обществено осигуряване и Универсалният пенсионен фонд е важно да знаете какъв е принципът, чрез който се формират държавната и частната пенсия.


Държавна пенсия

При системата на държавно обществено осигуряване от вноските на работещите в момента се изплащат пенсиите на сегашните пенсионери. Демографската ситуация в България е такава, че днес 1 работещ издържа по-малко от 1 пенсионер, а след 40 години – 1 работещ ще издържа 1,5 пенсионери.


Това поставя под натиск системата на държавното обществено осигуряване, тъй като средствата в нея, използвани за изплащане на пенсии, зависят от:

  • колко лица се осигуряват в ДОО към момента на вашето пенсиониране
  • какъв е размерът на осигуровките им – т.е. какъв е размерът на средствата, които постъпват в ДОО
  • колко са хората, които в този момент получават средства от ДОО

Това са фактори, върху които всеки от нас много трудно може да влияе. С оглед на демографските тенденции в страната можем със сигурност да очакваме, че по отношение на осигуряването в ДОО осигурителната тежест ще нараства, а пенсионните права ще намаляват.

Допълнителна пенсия от универсален пенсионен фонд

Размерът на пожизнената пенсия от Универсален пенсионен фонд се определя от:

  • размера и регулярността на вноските, които постъпват в осигурителната партида
  • продължителността на периода на осигуряване
  • размера на таксите и удръжките на фонда, в който се осигурявате
  • дохода от инвестиции, реализиран от пенсионния фонд, разпределен през периода на осигуряване
  • очакваната продължителност на живота след пенсиониране, определена в специални таблици, които се одобряват от Комисията за финансов надзор.
Статии

Размер на осигурителната вноска

За родените след 31.12.1959 г., работещи при условията III-та категория труд вноската за пенсия от 18,8 % се разпределя, както следва:

  •  

За родените преди 31.12.1959 г., както и за лицата, родени след тази дата, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, цялата осигурителна вноска от 18,8% се превежда във фонд „Пенсии“.
За работещите при тежки условия (I-ва или II-ра категория труд) вноската за пенсия е 20.8%. Ако лицата са осигурени в универсален пенсионен фонд 5% от вноската им за пенсия се превеждат по индивидуалната им партида в универсалния пенсионен фонд, а останалите 15,8% (за лицата I-ва или II-ра категория труд) се превеждат във фонд „Пенсии“. 
За лицата по чл. 69. от КСО на Държавното обществено осигуряване вноската за пенсия е 40.8%. Ако лицата са осигурени в универсален пенсионен фонд 5% от вноската им за пенсия се превеждат по индивидуалната им партида в универсалния пенсионен фонд, а останалите 35.8%  постъпват във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“.

 

 

Разпределение на вноската към частния фонд

(разпределение на 5% от осигурителния доход)

  •  

Вноската за допълнителна пенсия (при III - та категория труд) е процент от задължителните ти осигуровки и не представлява допълнителен разход за теб.

I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 23.01.2018 г.