За Pensiopedia.bg

Този сайт е собственост на NN България. Целта на сайта е да предостави по достъпен и разбираем начин на осигуряващите се лица в България актуална информация относно функционирането на пенсионната система в страната. Сайтът няма за цел предлагане на продукти или услуги и не представлява покана за покупка.


За NN Group

NN Group е компания за застраховане и управление на активи със силно, предимно европейско присъствие, с 15 милиона клиенти в 18 страни. С повече от 11 500 служители групата предоставя пенсионно осигуряване, застраховане, управление на активи и банкиране. NN Group включва Национале-Недерланден, NN Застраховане Европа, NN Investment Partners и NN Животозастраховане Япония. От 2 юли 2014 г. акциите на NN Group се търгуват на фондовата борса Euronext в Амстердам, а от 23 март 2015 г. са част от основния борсов индекс AEX 25 (Euronext в Амстердам).


За NN в България

В България NN Пенсионно осигуряване и NN Животозастраховане помагат на над 391 хиляди индивидуални клиенти да планират финансовото си бъдеще, както и на над 300 корпоративни клиенти да осъществяват програми за мотивиране и ангажиране на служителите си. NN се стреми да предоставя финансови решения и да консултира своите клиенти за управлението на личните им финанси в пет области: инвестиционно, пенсионно, застрахователно, данъчно и наследствено планиране.

Статии
I ВЪПРОСИ СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕТО ВЪВ ФОНДОВЕ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПЕНСИОННО ОСИГУРЯВАНЕ
Последна промяна на: 06.07.2016 г.